🇧🇪 Express-bestellingen worden dezelfde dag verzonden en binnen 2-3 dagen ontvangen 🇧🇪

Personal menu
Zoek

🇧🇪 Express-bestellingen worden dezelfde dag verzonden en binnen 2-3 dagen ontvangen 🇧🇪

Gebruiksvoorwaarden

WELKOM OP DE WEBSITE VAN Creatico Ltd. VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK. DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN ZIJN VAN TOEPASSING OP HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE. DOOR DEZE WEBSITE TE BEZOEKEN EN/OF EEN BESTELLING TE PLAATSEN, GAAT U ERMEE AKKOORD GEBONDEN TE ZIJN AAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN.

HET GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE BETEKENT DAT U DEZE VOORWAARDEN ACCEPTEERT, ONGEACHT OF U ZICH WEL OF NIET BIJ ONS REGISTREERT OF BIJ ONS BESTELT. ALS U DEZE VOORWAARDEN NIET ACCEPTEERT, MAAK DAN GEEN GEBRUIK VAN DEZE WEBSITE.

Deze website wordt beheerd door:
Creatico Ltd, een bedrijf geregistreerd in Engeland en Wales, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Shilley Green Farm, St Pauls Walden, Hertfordshire, SG4 8DH Verenigd Koninkrijk. Ons bedrijfsregistratienummer is 5405735. Ons BTW-nummer is 856 8578 59. We zijn lid van de branchevereniging Federation Of Small Business.

Onze contactgegevens / handelsadres: Shilley Green Farm, St Pauls Walden, Hitchin, Hertfordshire, SG4 8DH, Verenigd Koninkrijk, Algemeen e-mailadres: [email protected], Telefoonnummer: (+44) 01438 514444

1. INLEIDING

1.1 U krijgt toegang tot alle delen van deze Website zonder uw gegevens bij ons te registreren.
1.2 Wij kunnen deze algemene voorwaarden te allen tijde herzien door deze posting bij te werken. U dient deze Website van tijd tot tijd te raadplegen om de op dat moment geldende voorwaarden te controleren, omdat deze bindend voor u zijn. Sommige bepalingen van deze voorwaarden kunnen worden vervangen door expliciet aangegeven juridische kennisgevingen of voorwaarden op bepaalde pagina's van deze Website. Indien u de nieuwe voorwaarden niet wenst te aanvaarden nadat wij u hiervan op de hoogte hebben gesteld, dient u deze Website niet langer te gebruiken.

2. BIJ ONS BESTELLEN

2.1 U wordt geacht een bestelling bij ons te plaatsen door te bestellen via ons online afrekenproces. Als onderdeel van ons afrekenproces krijgt u de gelegenheid om uw bestelling te controleren en eventuele fouten te corrigeren. Wij sturen u een bevestiging van uw bestelling met een gedetailleerde beschrijving van de producten die u hebt besteld.
2.2 Onze aanvaarding van een bestelling vindt plaats wanneer we de bestelling verzenden. Wij sturen u een verzendbevestiging per e-mail. Wanneer we de bestelling verzenden, komt de koopovereenkomst tot stand, zelfs als uw betaling onmiddellijk is verwerkt, tenzij we u hebben laten weten dat we uw bestelling niet accepteren of u uw bestelling hebt geannuleerd.
2.3 Wij kunnen weigeren een bestelling te accepteren:
(a) wanneer goederen niet beschikbaar zijn;
(b) wanneer we geen toestemming kunnen krijgen voor uw betaling;
(c) als er een prijs- of productbeschrijvingsfout is gemaakt; of
(d) als u niet voldoet aan de toelatingscriteria in onze algemene voorwaarden.

3. PRIJS

3.1 Alle prijzen zijn inclusief BTW (indien van toepassing) tegen de op dat moment geldende tarieven. We behouden ons het recht voor om de prijs inclusief btw uit te drukken, maar we zullen de btw apart vermelden en in de totaalprijs opnemen.
3.2 Indien wij afzonderlijk kosten in rekening brengen voor verpakking, vervoer en verzekering en andere relevante kosten, worden de desbetreffende tarieven vermeld in onze gespecificeerde prijsstructuur die elders op deze Website wordt weergegeven.
3.3 Onze prijzen worden periodiek herzien en de volgende herziening is op 01/01/2010.

4. ANNULERINGS- EN RETOURBELEID

Bekijk onzeretourinformatie informatiepagina als u een retourzending wilt maken
4.1 Als u uw bestelling wilt annuleren:
(a) bel ons gewoon zo snel mogelijk of stel ons via e-mail op de hoogte op [email protected] voordat we de goederen naar u hebben verzonden; of
(b) als goederen al aan u zijn verzonden, door goederen aan ons te retourneren in overeenstemming met artikel 4.2 hieronder.
4.2 Je kunt goederen die je bij ons hebt besteld om welke reden dan ook te allen tijde binnen 7 dagen na ontvangst retourneren voor terugbetaling of omruiling, we zullen de oorspronkelijke verzendkosten niet terugbetalen aangezien dit deel van de service al is voldaan. De kosten voor het retourneren van goederen naar ons zijn voor uw rekening. We kunnen een ophaling voor je regelen voor een vast bedrag van £8. Bel ons op (+44) 01438 514444 om een ophaling of retour te boeken.
4.3 Na ontvangst van de goederen zullen we je het bedrag dat je voor de goederen hebt betaald terugbetalen of een tegoedbon voor omruiling geven, zoals vereist.
4.4 De rechten om de goederen aan ons te retourneren zoals bedoeld in artikel 4.3 zijn niet van toepassing in de volgende omstandigheden: -
in het geval dat het product is gebruikt of het product is aangepast. De bepalingen van dit artikel 4.4 hebben geen invloed op uw wettelijke rechten.

.

5. VERGUNNING

5.1 U mag fragmenten van deze Website afdrukken en downloaden voor eigen gebruik op de volgende basis:
(a) geen documenten of gerelateerde afbeeldingen op deze Website op enigerlei wijze worden gewijzigd;
(b) er op deze Website geen afbeeldingen worden gebruikt los van de begeleidende tekst; en
(c) al onze auteursrecht- en handelsmerkvermeldingen en deze toestemmingsvermelding in alle kopieën voorkomen.
5.2 Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op al het materiaal op deze Website (inclusief maar niet beperkt tot foto's en grafische afbeeldingen) eigendom van ons of onze licentiegevers. In het kader van deze voorwaarden is elk gebruik van fragmenten van deze Website voor welk doel dan ook, anders dan in overeenstemming met artikel 5.1 hierboven, verboden. Als u een van de voorwaarden in deze voorwaarden schendt, wordt uw toestemming om deze website te gebruiken automatisch beëindigd en moet u onmiddellijk alle gedownloade of afgedrukte uittreksels van deze website vernietigen.
5.3 Behoudens artikel 5.1 mag niets van deze Website worden gereproduceerd of opgeslagen op een andere website of worden opgenomen in een openbaar of particulier elektronisch retrievalsysteem of -dienst zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.
5.4 Alle rechten die niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

6. TOEGANG DIENST

6.1 Hoewel wij ernaar streven dat deze Website normaal gesproken 24 uur per dag beschikbaar is, zijn wij niet aansprakelijk als deze Website om welke reden dan ook op enig moment of voor welke periode dan ook niet beschikbaar is.
6.2 Toegang tot deze Website kan tijdelijk en zonder voorafgaande kennisgeving worden opgeschort in geval van systeemfalen, onderhoud of reparatie of om redenen buiten onze controle.

7. MATERIAAL EN GEDRAG VAN BEZOEKERS

7.1 Anders dan persoonlijk identificeerbare informatie, die valt onder onzePrivacybeleid Materiaal dat u verzendt naar of plaatst op deze Website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. Wij hebben geen verplichtingen met betrekking tot dergelijk materiaal. Het staat ons en onze vertegenwoordigers vrij om dergelijk materiaal en alle gegevens, afbeeldingen, geluiden, tekst en andere zaken die daarin zijn opgenomen te kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, op te nemen en anderszins te gebruiken voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.
7.2 Het is verboden materiaal te plaatsen op of te verzenden naar of van deze Website:
(a) die bedreigend, lasterlijk, obsceen, onfatsoenlijk, opruiend, aanstootgevend, pornografisch, beledigend, aanzettend tot rassenhaat, discriminerend, bedreigend, schandalig, opruiend, godslasterlijk, in strijd met het vertrouwen of de persoonlijke levenssfeer is of die ergernis of overlast kan veroorzaken;
(b) waarvoor u niet alle noodzakelijke licenties en/of goedkeuringen hebt verkregen;
(c) die gedrag vormt of aanmoedigt dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd, aanleiding zou geven tot civielrechtelijke aansprakelijkheid, of anderszins in strijd zou zijn met de wet of inbreuk zou maken op de rechten van derden, in het Verenigd Koninkrijk of enig ander land in de wereld; of
(d) die technisch schadelijk is (inclusief, zonder beperking, computervirussen, logic bombs, Trojaanse paarden, wormen, schadelijke componenten, beschadigde gegevens of andere kwaadaardige software of schadelijke gegevens).
7.3 U mag geen misbruik maken van de Website (inclusief, zonder beperking, door hacking).
7.4 We zullen onze volledige medewerking verlenen aan alle rechtshandhavingsinstanties of gerechtelijke bevelen die ons verzoeken of opdragen de identiteit bekend te maken van of de locatie te bepalen van personen die materiaal plaatsen in strijd met artikel 7.2 of 7.3.

8. LINKS VAN EN NAAR ANDERE WEBSITES

8.1 Links naar websites van derden op deze Website worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Als u deze links gebruikt, verlaat u deze Website. Wij hebben niet al deze websites van derden beoordeeld en hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor deze websites of hun inhoud of beschikbaarheid. Wij onderschrijven deze websites dan ook niet en doen er ook geen uitspraken over, noch over het materiaal dat u op deze websites kunt vinden, noch over de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van deze websites. Als u besluit een van de websites van derden te bezoeken die aan deze Website zijn gekoppeld, doet u dit geheel op eigen risico.
8.2 Als u een link naar deze Website wilt plaatsen, mag u dit alleen doen op voorwaarde dat u een link plaatst naar de startpagina van deze Website, maar deze niet kopieert, en onder de volgende voorwaarden:
(a) u verwijdert ons logo niet, vervormt het niet en wijzigt de grootte of het uiterlijk ervan niet op een andere manier;
(b) u creëert geen frame of andere browser- of randomgeving rond deze Website;
(c) je op geen enkele manier impliceert dat we andere producten of diensten dan onze eigen producten of diensten goedkeuren;
(d) u uw relatie met ons niet verkeerd voorstelt en geen andere onjuiste informatie over ons verstrekt;
(e) u maakt op geen enkele andere wijze gebruik van onze handelsmerken die op deze Website worden weergegeven zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming;
(f) u geen link plaatst vanaf een website die niet uw eigendom is; en
(g) uw website geen inhoud bevat die onsmakelijk, aanstootgevend of controversieel is, inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van andere personen of anderszins niet voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om het in deze clausule 8.2 verleende recht in te trekken bij schending van deze voorwaarden en om elke actie te ondernemen die wij passend achten.
8.3 U zult ons volledig schadeloos stellen voor verlies of schade die wij of een van onze groepsmaatschappijen kunnen lijden of oplopen als gevolg van uw schending van artikel 8.2.

9. REGISTRATIE

9.1 Om u te registreren op onze website moet u ouder zijn dan zestien jaar.
9.2 Elke registratie is slechts voor één gebruiker. Wij staan niet toe dat u uw gebruikersnaam en wachtwoord deelt met andere personen of met meerdere gebruikers op een netwerk.
9.3 U bent zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van wachtwoorden en als u weet of vermoedt dat iemand anders uw wachtwoord kent, moet u onmiddellijk contact met ons opnemen.
9.4 Wij kunnen uw registratie onmiddellijk opschorten of annuleren naar ons redelijk oordeel of als u een van uw verplichtingen onder deze voorwaarden schendt.

10. DISCLAIMER

10.1 Hoewel wij ons best doen om ervoor te zorgen dat de informatie op deze Website correct is, kunnen wij de nauwkeurigheid en volledigheid van het materiaal op deze Website niet garanderen. Wij kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aanbrengen in het materiaal op deze Website of in de producten en prijzen die erop worden beschreven. Het materiaal op deze Website kan verouderd zijn en wij doen geen toezeggingen om dergelijk materiaal bij te werken.
10.2 Het materiaal op deze Website wordt geleverd "zoals het is" zonder enige voorwaarden, garanties of andere voorwaarden van welke aard dan ook. Dienovereenkomstig verstrekken wij u deze Website, voor zover wettelijk toegestaan, op basis van het feit dat wij alle verklaringen, garanties, voorwaarden en andere voorwaarden uitsluiten (inclusief, zonder beperking, de wettelijk geïmpliceerde voorwaarden van bevredigende kwaliteit, geschiktheid voor het doel en het gebruik van redelijke zorg en vaardigheid) die zonder deze voorwaarden van kracht zouden kunnen zijn met betrekking tot deze Website.

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Wij, elke andere partij (al dan niet betrokken bij het maken, produceren, onderhouden of leveren van deze Website), en elk van onze groepsmaatschappijen en de functionarissen, directeuren, werknemers, aandeelhouders of agenten van elk van hen, sluiten alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid uit voor elk bedrag of soort verlies of schade die voor u of een derde kan resulteren (inclusief, zonder beperking, elk direct, indirect, bestraffend of gevolgverlies of -schade, of elk verlies van inkomsten, winst, goodwill, gegevens, contracten, gebruik van geld, of verlies of schade voortvloeiend uit of op enige manier verbonden met bedrijfsonderbreking, en of het nu gaat om onrechtmatige daad (inclusief zonder beperking nalatigheid), contract of anderszins) in verband met deze Website op welke manier dan ook of in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van deze Website, websites gekoppeld aan deze Website of het materiaal op dergelijke websites, inclusief maar niet beperkt tot verlies of schade als gevolg van virussen die uw computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen kunnen infecteren vanwege uw toegang tot, gebruik van of bladeren op deze Website of het downloaden van materiaal van deze Website of websites gekoppeld aan deze Website.
11.2 Niets in deze algemene voorwaarden zal onze aansprakelijkheid uitsluiten of beperken voor (i) overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door nalatigheid (zoals deze term wordt gedefinieerd door de Unfair Contract Terms Act 1977); (ii) fraude; (iii) onjuiste voorstelling van zaken met betrekking tot een fundamentele kwestie; of (iv) enige aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder het toepasselijk recht.
11.3 Indien uw gebruik van materiaal op deze Website resulteert in de behoefte aan onderhoud, reparatie of correctie van apparatuur, software of gegevens, neemt u alle kosten daarvan voor uw rekening.
11.4 U gaat ermee akkoord ons volledig te vrijwaren, te verdedigen en ons en onze functionarissen, directeuren, werknemers en agenten te vrijwaren van en tegen alle claims, aansprakelijkheid, schade, verliezen, kosten (inclusief redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit een schending van de voorwaarden door u, of uw gebruik van deze Website, of het gebruik door een andere persoon die uw registratiegegevens gebruikt.

12. TOEPASSELIJK RECHT EN JURISDICTIE

12.1 Deze algemene voorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Engels recht. Geschillen die in verband met deze algemene voorwaarden ontstaan, vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Engelse rechtbanken.
12.2 Wij garanderen niet dat materialen/artikelen die te koop zijn op de Website geschikt of beschikbaar zijn voor gebruik buiten het Verenigd Koninkrijk. Het is verboden de Website te bezoeken vanuit gebieden waar de inhoud illegaal of onwettig is. Als u deze Website bezoekt vanuit locaties buiten het Verenigd Koninkrijk, doet u dit op eigen risico en bent u verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wetgeving.

13. DIVERSEN

13.1 U mag uw rechten onder deze voorwaarden niet overdragen, in sublicentie geven of anderszins overdragen.
13.2 Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden door een bevoegde rechtbank ongeldig wordt bevonden, heeft de ongeldigheid van die bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen, die volledig van kracht blijven.
13.3 Alleen de partijen bij deze algemene voorwaarden kunnen trachten ze af te dwingen onder de Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999.